Penger Guide Alt om billig og gode lån.

Dette er penger

Penger er et byttemiddel vi bruker for å kjøpe og selge andre varer og tjenester. Pengene i seg selv er ikke verdt mer enn papiret de er trykket på og er helt avhengig av tilit. Hvis du ikke tror pengen har noen verdi er du heller ikke villig til å ta den imot i bytte for noe annet.

De fleste land har sin egen valuta og verdien av en valuta mot en annen valuta styres av tilbud og etterspørsel.

Hvorfor låne penger

Skal du kjøpe noe dyrt som en bolig eller bil kan du låne penger til kjøpet og betale renter. Dermed får du muligheten til å kjøpe noe som koster mer enn du har råd til nå, mot å betale litt hver måned i normalt flere år fremover.

Hvem lager penger

Det er sentralbankene som er de eneste som har lov til å lage - trykke - penger i hvert land. Sedler og mynter sendes videre fra Norges Bank til befolkningen gjennom bankene.

Norges Bank kan også ”trykke kontopenger”. Det kan den gjøre ved å øke bankenes innskudd i sentralbanken, for eksempel ved å gi lån til bankene eller kjøpe verdipapirer fra dem og å holde signalrenten tilsvarende lavt.